Skip to main content

Gweithgareddau gwella a ariannwyd - Funded enhancement activities

In the academic year 2010/11 we funded a range of learning and teaching enhancement projects in Wales with funding of up to £2 500 per project. The projects covered a range of themes including assessment employability and education for sustainable development. The project reports of early 2014 are published below:

Following the success of these projects in the academic year 2014/15 we again offered each institution providing higher education up to £2 500 to create one or more projects within their institution to support the Future Directions workstrands and have a demonstrable impact. The following funded projects will conclude by May 2016:

Aberystwyth University - Narratives of Inspired Teachers Inspired Teaching and Inspired Learners

Bangor University - Future Directions Enhancement Activities

Cardiff University - Exploring the values that frame inspiring teachers’ practice

Cardiff Metropolitan University - Capturing inspiring teaching through the staff and student learner journeys

Glyndwr University - Future Directions Enhancement Activities

Grwp Llandrillo Menai - Digital Vitae

Swansea University - The UKPSF in action – teachers' stories

University of South Wales - ENGAGE (Encouraging Get up and Go in Enhancement)

University of South Wales Trinity St David - Space Learning and Teaching

 

Cymraeg:

Yn ystod blwyddyn academaidd 2010/11 fe wnaethon ni ariannu ystod o brosiectau gwella dysgu ac addysgu yng Nghymru gyda chyllideb o hyd at £2 500 i bob prosiect. Roedd y prosiectau'n cwmpasu ystod o themâu gan gynnwys asesu cyflogadwyedd ac addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy. Mae adroddiadau'r prosiectau a gynhaliwyd ddechrau 2014 wedi'u cyhoeddi yma:

Yn dilyn llwyddiant y prosiectau hyn yn ystod blwyddyn academaidd 2014/15 fe wnaethon ni unwaith eto gynnig hyd at £2 500 i bob sefydliad sy'n darparu addysg uwch i greu un neu fwy o brosiectau yn eu sefydliadau i gefnogi llinynnau gwaith Cyfeiriadau'r Dyfodol ac sy'n cael effaith amlwg. Bydd y prosiectau canlynol sy'n cael eu hariannu yn dod i ben erbyn mis Mai 2016:

Prifysgol Aberystwyth - Straeon am Athrawon Ysbrydoledig Addysgu Ysbrydoledig a Dysgwyr Ysbrydoledig

Prifysgol Bangor - Gweithgareddau Gwella Cyfeiriadau'r Dyfodol

Prifysgol Caerdydd - Archwilio'r gwerthoedd sy'n fframio ymarfer athrawon ysbrydoledig

Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Casglu gwaith addysgu ysbrydoledig drwy deithiau dysgu'r staff a'r myfyrwyr

Prifysgol Glyndŵr - Gweithgareddau Gwella Cyfeiriadau'r Dyfodol

Grŵp Llandrillo Menai - Vitae Digidol

Prifysgol Abertawe - Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig ar waith - straeon yr athrawon

Prifysgol De Cymru - ENGAGE (prosiect i annog brwdfrydedd ac arloesedd ym maes gwella)

Prifysgol y Drindod Dewi Sant - Gwagle Dysgu ac Addysgu

Cyfeiriadau’r Dyfodol: prosiectau i wella dysgu ac addysgu yng Nghymru - Cymraeg
30/01/2017
Cyfeiriadau’r Dyfodol: prosiectau i wella dysgu ac addysgu yng Nghymru - Cymraeg View Document
Future Directions projects to enhance learning and teaching in Wales 2013-14 - English
30/01/2017
Future Directions projects to enhance learning and teaching in Wales 2013-14 - English View Document